Panorama Van den Ende

Een bezoek aan het Panorama

Zodra er nieuws is over de bezoekmogelijkheden en/of een nieuwe locatie voor het Panorama, wordt dit in deze rubriek bekend gemaakt.

Waarom dit Panorama?

Een destructief proces dat in de Bollenstreek vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden, heeft diverse boerderijen, bollenschuren, gebouwen, huizen, molens etc. die typerend zijn voor de streek, vernietigd of aangetast. Bovendien is er door de expansie van dorpen een groot areaal bollenvelden verdwenen.

Een groeiend aantal mensen, onder wie ik, die dit proces met stijgende bezorgdheid gadeslaan, zijn de mening toegedaan, dat we zeer zorgvuldig moeten omgaan met ons erfgoed en dat er derhalve moet worden gepoogd, dit proces te stoppen en hetgeen er nog over is te conserveren.

Leo van den Ende poseert voor zijn Panorama

Eén van de mogelijkheden om dit te bewerkstelligen, is te trachten de verantwoordelijken voor dit beleid de ogen te openen voor de schoonheid, de ongeëvenaardheid en de cultuurhistorische waarde van deze streek.
Uit dit gedachtegoed is het Panorama van de Bollenstreek uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw ontstaan.
Op 22 maart 1997 zette ik de eerste streek op de eerste helft van mijn Panorama.

Deze eerste helft toont uit ieder der dorpen, gelegen aan de duinzijde, zijnde Wassenaar, Katwijk, Rijnsburg, Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Vogelenzang en Heemstede, maximaal vier, ten tijde van het ontwerp nog bestaande objecten.

De tweede helft, die de dorpen, gelegen aan de landzijde, zijnde: Bennebroek, Hillegom, Lisse, Sassenheim, Warmond en Oegstgeest weergeeft, werd op 22 mei 2008 gecompleteerd.
Het grootste bloemenpanorama ter wereld met een diameter van 20, een lengte van 63 en een hoogte van 4 meter is daarmee een feit geworden. Detail van het Panorama: een uil in een wilg
Daar iedere schilder op zijn eigen karakteristieke wijze schildert, stel ik het, in verband met de uniformiteit, op prijs, als het Panorama alleen mijn handschrift laat zien en daarom had ik geen assistentie.